maandag 23 juni 2008

Gilgel Ghibe dam?

Momenteel de lijst met keuzeonderwerpen aan het doorploeteren voor ons masterproef deel 2 (daar moeten ze dan weer mee afkomen IN de examens he). Dus ik moet in een lijst van zo'n 500 onderwerpen 6 eruit pikken. Verschrikkelijk om daar zo weinig beslissingstijd voor te krijgen.
Maar ik stond versteld van de vindingrijk van sommige profs :o Der zitten daar onderwerpen in van jawelste zoals deze:

Duurzame veevoeding rond de Gilgel Ghibe dam in Ethiopië
Rond de Gilgel Ghibe dam heerst sterke bodemerosie, en tegelijk is de regio sterk bevolkt met rondtrekkende kuddes. Gevolg hiervan is overbegrazing en een tekort aan voedselbronnen voor deze koeien en dus een lage levensstandaard voor de veehouders. Onderzoek naar het introduceren van duurzame gewassen die zowel voedend als erosiebestrijdend zijn, kan dit probleem helpen overkomen. Dit onderwerp vereist uiteraard enkele weken verblijf terplaatse. (WAAAAA)
Contactpersoon: prof. Geert Janssens
Sounds like mega massa boeiend interessant! Jammergenoeg zal diegene die da zal kiezen (ikke waarschijnlijk nie tot mijn grote spijt), ni kunnen slagen voor zijne theorie zenne zo zottenwerk

2 opmerkingen:

Summer Ghost zei

Moet ik anders eens vragen of mijn werk niet sponsort, R&D enzo ;)

Trits zei

Haha, zeggen dat ik vandaag mijn masterproefonderwerpen netjes indiende. Ik zal maar niet verklappen waarover dàt gaat... ;-)

Schitterend kleedje op die foto, seg! Wanna wanna wanna :-o

*duim*